Χωρίς αναστολή

Η αγάπη είναι πράξη
κακουργηματικού χαρακτήρα
Επισύρει βαριές ποινές
χωρίς αναστολή

friendship

Advertisements