Χαμηλές πτώσεις Ι

Στην δεύτερη σελίδα
του Γλάρου Ιωνάθαν
έγραφες
να πετάς πάντα γιατί σου αξίζει

Αν κοιτάξεις λίγο από το μικρό
παράθυρο, θα με δεις, κάθε βράδυ
να κόβω βόλτες απέξω.

seagull

Advertisements