χάι κου διακόσμησης

στον τοίχο  κρεμασμένες

υπάρχουν μόνο

γυμνές ψυχογραφίες

Advertisements