Δείπνο για έναν – Dîner pour un – Dinner for one

Βραδιάζει, από το παράθυρό μου

βλέπω την πόλη ν’ ανάβει τα φώτα.

Στο βάθος, η νύχτα σκουραίνει το φόντο

για ν’ ανάψουν ένα ένα

τα ασημένια κηροπήγια

της μνήμης.

 

Dîner pour un

Crépuscule,

 de ma fenêtre

 je vois la ville lumière les lampes.

 Au fond, la nuit assombrit l’arrière-plan

 pour qu’il s’allume une par une

 les chandeliers d’argent

 de la mémoire.

 

Dinner for one

It’s getting dark,

from my window

 I watch the city as it switches on the  lights

 

In the background, the night darkens the scenery

for memory’s silver candlesticks to be lit

one by one

Advertisements