Αλέξης Γκλαβάς

Με τον τρόπο του Ντ. Χρ.

«Ο αναμάρτητος πρώτος βαλέτω λίθον…»
(ΙΩΑΝ. Η’ 7)

Επληθύνθησαν σφόδρα οι αναμάρτητοι
Κύριε!

Τόσο,

Που δεν βρίσκουμε πια
λιθάρια!

***
Άη Γιώργης
Κι αλήθεια…

Τι θα ‘ταν ο Άη Γιώργης
Χωρίς τον λογχισμένο δράκο
Στ’ άσπρα πόδια τ’ αλόγου του;

***
7η σφραγίδα

Βλέποντας ξανά την 7η σφραγίδα
αναρωτήθηκα…

Τι θα γινόταν αν ο ιππότης

δεν έκανε την λάθος κίνηση;

Advertisements