Απάντηση

Και τώρα σιωπή.

Ποιος σου είπε

ότι ποίηση φτιάχνεις

μόνο με τις λέξεις;

Advertisements