Γιάννης Τόλιας

Στις αίθουσες αναμονής της λύπης
Γράφονται τα ποιήματα.

~~~~~~~~~~~

Με το φθινόπωρο στα χείλη
Σαν τσιγάρο βρεγμένο.

~~~~~~~~~~~

Τόσο περίτεχνα κλειδωμένη
Όλη τη νύχτα προσπαθούσα
Τελευταίο έσπασε
το κλειδί του ποιήματος.
Άλλο ένα βράδυ άντεξες.

Αμαρτολόγιο, Έκδοση του ιδίου, Πάτρα 2007

Advertisements