Κυριακάτικο

Αναποφάσιστες οι μνήμες

-να επιμείνουν, να σβηστούν.

Εγώ θα διαλέξω πάλι

αν θα τα στυλώσω στη σιωπή

ή αν θα χύσω το αίμα μου

μελάνι στα παλιόχαρτα.

 

Sunday’s

Undecided memories

-To persist, to get erased.

i am to pick, again
whether to set still in silence 

or   pour my blood

ink on wastepaper.

Advertisements