Ελευθερία

http://cititordeproza.ning.com/group/poetulcasisoldatul/forum/topics/freedom-autor-anna-niarakis

Αναπνέουμε βαθιά. Εκπνέουμε.

Η άσκηση επαναλαμβάνεται τρεις φορές.

Θέλω. Να μη θέλω.

Και μετά να θέλω πάλι.

Να ξέρω τι θέλω. Τι δεν θέλω.

Κενό.

Κενό μνήμης

Κενό χρόνου.

Τα πρόσωπα μπλέκονται.

Οι μορφές αλλάζουν.

Κι όμως όλα ίδια μου φαίνονται.

Πρέπει να γυρίσω πίσω.

Στο σημείο που ξεκίνησαν όλα.

Για να πάρω την ανάποδη πορεία.

Όλο κύκλους κάνω.

Με τι μοιάζει η ευθεία;

Freedom

Breathe deeply. Exhale.

The exercise is repeated three times.

I would like.Not to want.

And then to want again.

To know what I want. What I do not want.

Vacuum.

Blackout

Gap years.

Faces mixed.

The forms are changing.

Yet all seem the same .

I have to go back.

At the point where it all began.

To get on the opposite path.

I am walking in circles.

How does a straight line look like ?

Advertisements