Ήττα

Στον φόβο μου μιλώ,
Στον φόβο μου.
Μη. Μην καταπίνεις τις λέξεις.
Μη. Φτύσε τις.
Πάνω σε τοίχους.
Πάνω μου.
Όχι στους άλλους.
Πάνω μου φτύσε τις μία μία
να τις γλύψω ξανά
μήπως και αλλάξει
αυτή η γλυκερή γεύση τους.
Δεν είναι μούχλα.
Αποδοχή είναι. Και δεν την αντέχω.
Αυτή την ήττα της αίσθησης.

Defeat

To my  fear I speak.
To my fear.
Don’t. Don’t swallow the words.
Don’t. Spit them.

On walls.
On me.
Not on others.
Spit them on me 

one by one

to lick them again
in case their soursweet
 taste changes.
It  is not  mold.
It ‘s acceptance.

And I can not stand
This sense of defeat.

Advertisements