Ανισορροπία

Το σώμα μου εκτελεί το εφικτό.
Το μυαλό μου ρέπει προς στο ανέφικτο.

Αν δεν σε λέγαν Χίμαιρα, δεν θα σε ήθελα.

Imbalance

My body proceeds the possible.
My mind is prone to the impossible.

If they didn’t call you  Chimera, I would not want you.

Advertisements