Μίνι βιογραφικό / Short bio

Anna_blog

 

Μίνι βιογραφικό:

Η Άννα Νιαράκη γεννήθηκε το Μάιο του 1979 στην Αθήνα. Είναι χημικός με μεταπτυχιακές σπουδές (Msc., PhD) στη Βιοχημεία.

Το 2009 βραβεύτηκε από την Νομαρχιακή Επιτροπή Ισότητας Αχαΐας στα πλαίσια του 1ου Διαγωνισμού Συγγραφής Θεατρικού Έργου, με θέμα «Για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών. Αντιδρώντας στις Διακρίσεις λόγω Φύλου & καταργώντας τα στερεότυπα των ρόλων».

Ποιήματα, κείμενα και μεταφράσεις της έχουν συμπεριληφθεί σε ανθολογίες καθώς και σε έντυπα και ηλεκτρονικά λογοτεχνικά περιοδικά, ελληνικά και ξένα. Διατηρεί το διαδικτυακό περιοδικό Το Παράθυρο, περιοδικό ποίησης και άλλων αμαρτημάτων και το ιστολόγιο Αντιποίηση. Ζει στο Παρίσι.

Ανθολογίες:

Τα φύλλα και οι καρποί, Εκδόσεις Πανεπιστημιόυ Πατρών, Πάτρα 2002

Πανελλήνια ανθολογία νέων λογοτεχνών, Θεσσαλονίκη 2004

Αλμανάκ Ποιείν, Αθήνα 2010

Τα δέκατα, Αθήνα 2010

Ποιητικές συλλογές:

Τετράδιο Πειραμάτων, Εκδόσεις Χαραμάδα, 2010

Το μερίδιο των αγγέλων, αυτοέκδοση, 2012 (http://www.lulu.com/spotlight/annatopia)

Short bio:

Anna Niarakis were born on May 10, 1979 in Athens, Greece. She is a chemist with postgraduate studies (Msc, PhD) in Biochemistry.

On 2009, she was awarded from the Committee for Equality of the Prefecture of Achaia, Greece, within the contents of the first Competition for the writing of a Theatrical Play, under the subject: For the equality between men and women. Reacting to sex discriminations and eliminating the role stereotypes.

Poems, texts and translations of her have been published in anthologies, as well as in printed and electronic magazines of literature and poetry, greek and foreign. She directs the literature e-magazine The Window, magazine for poetry and other sins, and the personal website Antipoetry. She lives in Paris.

Anthologies:

The leaves and the seeds, University of Patras Press, Patras 2002

Panhellenic anthology of young authors, Thessaloniki 2004

Almanak Poiein, Athens 2010

Ta dekata, Athens 2010

Poetry Collections:

Lab notebook, Charamada Publications, 2010

The Angel’s share, self published, 2012 (http://www.lulu.com/spotlight/annatopia

Advertisements